ASOCIACE
HISTORICKÉHO
TANCE

 Životopis:

 Doc. Kazárová

 MgA. Trojanová


AHT byla založena v roce 2005 s tímto cílem:

  1. Rozšiřovat poznání o historických formách tance v průběhu vývoje evropské kultury, a to zejména cíleným výzkumem v pramenech
  2. Vydavatelskou, publikační, pedagogickou a další osvětovou činností šířit výsledky tohoto výzkumu na veřejnost.
  3. Využívat společenskou funkci skupinových historických tanečních forem pro terapeutické a obecně prospěšné účely.
  4. Zprostředkovávat scénické formy historického tanečního repertoáru širší veřejnosti v té nejvyšší možné kvalitě a pokud možno v dobových interiérech.

Spolupracovat s mezinárodními organizacemi ve sféře výměny zkušeností a poznatků formou účasti na konferencích, kurzech, seminářích a organizováním recipročních návštěv souborů a pedagogů historického tance.

V čele AHT stojí:

Doc. Helena Kazárová, Ph.D. - předsedkyně

MgA. Eliška Trojanová - místopředsedkyně

Další členové výboru: MgA. Lucie Derscényová, MgA. Zdeňka Hošovská, MgA. David Biedermann

Čestným členem Asociace byla na valné hromadě dne 19.2. 2006 jmenována Doc. Eva Kröschlová za své zásluhy o popularizaci historických tanečních forem v našem státě.


Zpět