ASOCIACE
HISTORICKÉHO
TANCE

 Akce:

 Výstava tanec minulosti

 Historický ples "Inkognito"


Tanec minulosti v zrcadle kostýmů a rekvizit

     V loňském roce se díky grantu Nadace barokního divadla zámku Český Krunlov Asociaci historického tance mohla uskutečnit výstava „Tanec a čas“. V prostoru depozitáře Renesančního domu mohli diváci shlédnout pět tématických celků, ve kterých bylo prezentováno celkem 55 částí divadelních a plesových kostýmů, dvanáct párů obuvi a čtrnáct rekvizit. Divadelní kostýmy z fondu depozitáře byly v minulosti vystavovány již mnohokrát, ale nikdy před tím tematicky. První celek tvořily kostýmy spojené s náměty antických hrdinů (tam byly k vidění ty nejstarší nádherné oděvy se stříbrným krumplováním), další kostýmy z představení, které se hrálo na zámku kolem roku 1750 a jmenovalo se Kouzelný zvoneček Podle rukopisného libreta, uloženém ve Vídni, se daly dohledat téměř všechny kostýmy: mnohé z nich patřily postavám komedie dell´arte (Pantalone, Colombina, Pierot)a jejich častým spoluhráčům, jako byl Kouzelník - Mago. Dále tu vystupovaly děti Marie Terezie ze Schwarzenberku jako lovci a jejich roztomilé a úžasně vypracované zelené kabátce bylo možno vystavit. Mezi jednáními této pantomimy byl balet horníků a sklářů. Hornické uniformy jsou dochovány v několika variantách a k tomu i čepice, je zde i žerď hornického praporu a krumpáč.Všechny zmíněné kostýmy jsou podchyceny již v nejstarším dosud nalezeném inventáři z roku 1763.

     Kostýmy o něco mladšího data bylo možno vidět v celku „Svět přírody“. V divadle totiž tančily i květiny (nádherné živůtky chrpy a vlčího máku s náhlavci), pastýři a rybáři Poslední celek tvořily kostýmy pro ples, kde bylo možno vidět jak oděvy raně rokokové, tak i specielní maškarní pláště s kapucí, tzv. domina nebo bauty z konce 18. století a několik unikátních baletních kostýmů a střevíců z 19. století (mezi nimi i taneční střevíčky princezny Marie Pavlíny, ve kterých tančila na tragickém bále v Pařiži roku 1810). Aby diváci získaly ještě detailnější představu o tanečním umění minulosti, byla výstava doplněna též fotokopiemi partitur baletů z hudební sbírky zámeckého archívu, fotokopiemi libret ze zámecké knihovny a dosud neznámými ikonografickými prameny.

     Kdybyste měli možnost nahlédnout do zákulisí přípravy této výstavy, zjistili byste, že vytvoření takového celku není snadná a rychlá záležitost. Instalaci předcházely přípravné práce, navazující na scénář, shromáždění exponátů z různých míst uložení v depozitářích, výběr exponátů pro restaurování a vlastní restaurační práce, vypůjčení instalačních vitrín, nákup instalačního materiálu a jeho příprava, výběr způsobu umístění v nových vitrínách, výroba popisek a jejich umístění atd.). Výsledek ukázal, že taneční kultura byla na českokrumlovském zámku pěstována velmi hojně, a to jak ve vévodském divadle, tak i při plesích a zahradních slavnostech. Kostýmy ožily na specielních „tělíčkách“, které bylo nutno vyrobit.

    Výstava byla odbornou i laickou veřejností velmi vysoce hodnocena a návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se často neubránili dojetí, když si uvědomili, že kdysi je oblékali a tančili v nich živý lidé tolik generací před námi. Při instalaci byly vyzkoušeny nové postupy, které umožnily při zachování přísných pravidel prezentace historického materiálu představit neobyčejnou krásu a pestrost českokrumlovských exponátů spojených s taneční kulturou. Krumlovské kostýmy a rekvizity jsou svědky minulých dob, jsou velmi úzce spjaty s našimi předky a jejich kulturou, proto je třeba chránit a opatrovat.

     A jelikož byl tanec v těch dobách velmi oblíbenou a hojně pěstovanou činností, pomohla výstava „Tanec a čas“ k hlubšímu porozumění životního stylu a divadelní kultury minulých staletí.

Scénář výstavy: Doc. Helena Kazárová Ph.D.

Instalace: Bc. Janou Dostálovou a Bc. Jitkou Hunkovou z VŠVÚ v Bratislavě (ateliér Marie Fulkové)

Konzultanti: Mgr. Kateřina Cichrová (NPÚ České Budějovice), PhDr. Pavel Slavko, PhDr. Stanislava Slavková (NPÚ, Správa zámku a hradu Český Krumlov) a další.

Odborný dozor: Hana Mertová s kolektivem pracovníků Státního hradu a zámku Český Krumlov

Vernisáž výstavy byla 4.6. 2005 u příležitosti konference Svět divadla.

Zúčastněné instituce: Asociace historického tance, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, Správa Státního hradu a zámku Český Krumlov, Ústav taneční vědy HAMU

Historický ples "Inkognito"

     Asociace historického tance uspořádala ve spolupráci s Městským divadlem Český Krumlov I. Historický maškarní ples INKOGNITO dne 18. února 2006 v Prokyšově sále Prelatury v Českém Krumlově. Podmínkou účasti byl historický kostým se škraboškou, též selské (lidové) a orientální kostýmy a obleky postav komedie dell´arte byly vítané. Bohužel se nikdo neobjevil v dobové vojenské uniformě, což by ještě více zpestřilo úžasné spektrum převleků.

     Ples měl dvě části: renesanční (tam se tančily skupinové i párové tance té doby a k tanci hrál soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila) a barokní s přesahem do klasicismu (tam se tančily zejména barokní kontratance a menuet s allemandou, k tanci hráli Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka). Mezi tanci, které byly na místě vyučovány, byly k vidění též složitější tance pro podívanou a scénky v interpretaci souborů Campanello, Fioretto, La Fiamma, Vendelín při ZUŠ Český Krumlov a Hartig, který předvedl též tance postav komedie dell´arte podle slavných rytin a popisů Gregoria Lambranziho z roku 1716.

     Na dvoře před vstupem do sálu byla uspořádána slavnostní iluminace podle dobových pramenů (autor PhDr. Pavel Slavko) a přicházející se mohli obdivovat též exhibici plivačů ohně. Přes sto maskovaných účastníků z různých měst a míst prožilo nezapomenutelné chvíle ve víru starých, ale stále zábavných tanců, atmosféra byla výborná a pohyby tančících byly plné elegance zašlých časů i výbušné energie. Poděkování patří všem zúčastněným souborům a Městskému úřadu Český Krumlov za vstřícnost a pomoc při konání této akce.

 


Zpět