ASOCIACE
HISTORICKÉHO
TANCE

 


Mgr Eliska Trojanová vyučuje v tanečním odd. ZUŠ Prahy 1, kdevychovává k pohybovému a tanečnímu projevu děti již od ejútlejšího věku. Vyučuje lidový a scenický tanec, ale její hlavní doménou je tanec historický, který také vyučovala v pražské Týnské škole v rámci pomaturitního studie staré hudby. V roce 1994 založila dívčí soubor "Anello", v roce 1995 se svým tanečníkem Františkem Dolejším soubor "La Fiamma" (www.lafiamma.wz.cz).

Při prezentaci historických tanců vychází jednak z dochovaných choreografií tanečních mistrů (C. Negri, F. Caroso,T. Arbeau), ale současně vytvářejí s Františkem Dolejším choreografie nové, založené na nějakém příběhu ("Renesanční hodokvas", "Kratochvilné variace na shakespearovské téma", "Láska a smrt" ap.) Od roku 1997-2ooo Eliška Trojanová spolupracovala s doc. Evou Kroschlovou na pořadech "Den v duchu Boccaccia", "Hudba a tance na dvoře  Rudolfa II.", "Dvorské tance" (choreogr. E. Kroschlová). Spolupracuje se soubory staré hudby - především s "Alla breve ", "Musica Fresca" a "Ritornello". Se soubory "Anello" a "La Fiamma" účinkovala v mnoha televizních a rozhlasových pořadech ( "Historické noviny", "Hudba na dvoře Habsburků", "Medailon -Musica Fresca") .  

Se soubory vystupuje na festivalech a slavnostech (Český Krumlov, Slavonice, Jičín, Žatec, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Sasko-český festival), v Třeboni vede od roku l999 Letní školu historického tance.  Každoročně se soubory prezentují s novými pořady v letohrádku Hvězda a v Lobkovickém paláci. Nejvíce času a prostoru zaujímá v práci Elišky Trojanové hudebně-pohybová výchova dětí (již od tří let výše) , ve které vychází z přirozeného pohybu a z představy půvabné lehkosti a grácie.  Scénicky nastudovala  představení Víly na hudbu Richarda Pertla a Prince Bajaju od Václava Trojana (uvedené na zámku v Jemništi a v Jičíně). Se svými žáky vystupovala i ve waldorfské škole ve Wangenu v Německu a u krajanů v Rumunsku.

V poslední době roste zájem o historický tanec mezi mládeží i dospělými a tak se stává úspěšnou terapií v dnešním uspěchaném a
pragmatickém světě.

 


Zpět